Wie zijn wij?

De oprichter en huidig voorzitter van SWKV Diny Jansen bezocht in 2002 het in de centrale hooglanden van Vietnam gelegen Kontum. Een zeer achtergesteld gebied op de grens met Laos en Cambodja waar veel inheemse bergvolken leven (door de Franse missionarissen ook wel ‘Montagnards’ oftewel bergbewoners genoemd). De Montagnards, tijdens de Vietnam oorlog bondgenoten van de Amerikanen, hebben het tot op de dag van vandaag erg zwaar om hun cultuur en manier van leven te preserveren en worden vaak gediscrimineerd of zelfs vervolgd.

In dit gebied bezocht zij het weeshuis Vinh Son waar veel Montagnards kinderen verbleven. De daar geconstateerde grote armoede, het nijpende tekort aan voedsel en medicijnen bracht haar ertoe om een financiële bijdrage te leveren voor het ledigen van de ergste noden. Al snel begon zij tevens te zoeken naar donateurs en financiële adoptieouders. Naast voedsel en medicijnen werden ook diverse operaties bekostigd. Na 6 jaar op deze manier de weeskinderen in het weeshuis Vinh Son 1 te hebben ondersteund werd op 8 september 2008 SWKV opgericht.

In oktober 2009 werd door een tyfoon een enorme verwoesting aangericht in de centrale hooglanden. Door de hulpverlening die daarna op gang kwam, werd ontdekt dat in dit gebied verspreid in de bergen nog vijf andere weeshuizen zijn.

SWKV besloot niet alleen Vinh Son 1 te ondersteunen, maar zich ook in te zetten voor de kinderen in de weeshuizen Vinh Son 2 t/m 6. In totaal verblijven er nu zo’n 650 schoolgaande kinderen en 15 baby’s/kleuters in deze weeshuizen. Door deze ramp werd tevens duidelijk dat er in deze regio een aantal organisaties reeds lange tijd hulp verleenden en SWKV besloot te gaan samenwerken met de Amerikaanse organisatie FVSO en de Australische organisatie ASKATVSO. Naast voedsel en medicijnen werd gezamenlijk een nieuwe keuken en eetzaal in Vinh Son 3 gerealiseerd.

In 2012 werd besloten, nadat meer organisaties zich bij ons hadden aangesloten, om de hulpverlening onder te gaan verdelen in projecten en SWKV koos voor de scholing van de weeskinderen in samenwerking met ‘Children of VS Orphanages’, een Amerikaanse organisatie met Vietnamese achtergrond.

In 2016 begon SWKV met het ondersteunen van beroepsopleidingen van een aantal weeskinderen naast het reguliere basisonderwijs. In de toekomt hopen we deze kinderen na hun beroepsopleiding nog verder te kunnen ondersteunen zodat zij zelfstandig in hun levensbehoefte kunnen voorzien en niet meer afhankelijk zijn van de weeshuizen.

Deel deze pagina met anderen

Het bestuur

Diny Jansen
Voorzitter en penningmeester
Curriculum Vitae

Evert van Welie
Secretaris
Curriculum Vitae

Raad van Toezicht

P.G.M. Olierook
Drs. F.S. Visser

Vrijwilligers

SWKV kan niet zonder de vrijwilligers die ons doel helpen realiseren. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een bijdrage zouden willen leveren.

Beloningsbeleid

 • Statutair is vastgelegd dat er geen beloningen mogen worden verstrekt aan Bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht of anderen die zich inzetten voor de Stichting.
 • Stichting Weeskinderen Kontum-Vietnam werkt alleen samen met personen die zich belangeloos inzetten voor de Stichting en haar doelstelling.
 • Onkosten worden bestreden uit enkele giften die de Stichting speciaal voor dit doel ontvangt.
 • Eventuele tekorten hiervoor komen voor rekening van de Bestuursleden.
 • Bezoeken aan de weeshuizen neemt het Bestuur voor eigen rekening.
 • Met dit beleid wordt de doelstelling bereikt dat 100% van de donaties, sponsorgelden, opbrengsten uit spaarpotten en evenementen ten goede komt aan het doel waarvoor het gegeven is.

Internationale samenwerking

SWKV werkt o.a. samen met de volgende organisaties:

  • Australians Supporting Kids at Vinh Son Orphanages Kontum Vietnam (www.askatvso.com) met een focus op de gebouwen en onderhoud van apparatuur in de weeshuizen.
  • Friends of Vinh Son Montagnard Orphanage VSO (www.friendsofvso.org) met een focus op verschaffing voedsel en medicijnen.
  • Poussieres de Vie (www.poussieresdevie.org) met een focus op onderwijs.
  • Help the Children of Vinh Orphanage (www.vinhsonorphanage.org) met een focus op verschaffing van voedsel, gezondheidszorg en onderwijs.
  • Vietdreams (www.vietdreams.org) met een focus op het installeren en onderhouden van systemen voor waterzuivering.
  • Phanxico: een Amerikaanse Franciscaner organisatie met Vietnamese achtergrond: www.phanxico.vn welke o.a. ook bijdraagt aan de scholing van de weeskinderen in Vinh Son.

ANBI informatie

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Hieronder vind u alle door de ANBI gevraagde informatie.

ANBI: 60311
Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam
Kievitsbloemlaan 51
2555 LW Den Haag
www.swkv.nl | contact.swkv@gmail.com
RSIN/Fiscaal nummer: 819889945
Kamer van Koophandel: 27326044