Hoe kunt u helpen?


Ieder nieuw schooljaar brengt kosten met zich mee aangezien een groot deel van de weeskinderen onderwijs volgt. De kosten per schoolgaand kind stijgen daarbij ook nog eens jaarlijks – de kosten bedragen nu € 65 per kind. Wij willen zo veel mogelijk kinderen de mogelijkheid geven om (basis)onderwijs te (blijven) volgen. Daarnaast willen wij op projectbasis een zo groot mogelijke groep een beroepsopleiding laten volgen. Of u nu het basisonderwijs of een bepaald project wilt ondersteunen uw hulp hebben wij hard nodig. En wij zijn u dankbaar voor elk bedrag dat u wilt bijdragen door een donatie of het starten van een actie.

Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle donaties fiscaal aftrekbaar. Bij eenmalige en doorlopende donaties zijn er grenzen aan de aftrekbaarheid, bij een periodieke schenkingsovereenkomst zijn er geen grenzen aan de aftrekbaarheid (de overeenkomst moet ten minste vijf jaar lopen).

U kunt op verschillende manieren geld doneren:


We kennen eenmalige schenkingen, doorlopende schenkingen (“standing orders”) en periodieke schenkingen. Deze laatste zijn de fiscaal gefaciliteerde schenkingen en heten officieel schenking van periodieke uitkering, in de volksmond “periodieke schenking”. Alle informatie kunt U vinden op de website van de Belastingdienst.


Deel deze pagina