Evert van Welie (secretaris)


Mijn naam is Evert van Welie, sedert 2009 secretaris van de Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam.

Ik heb mijn werkzame leven doorgebracht in de telecommunicatie (PTT Telecommunicatie). Voornamelijk m.b.t. militaire- en burgerlijke verbindingen welke destijds in de periode van de ´koude oorlog’ een belangrijk item waren.
Zo werd ik gedetacheerd bij het Ministerie van Defensie en de Infanterie School in Harderwijk in opdracht van Defensie.

Verder samengewerkt met Communicatie medewerkers van alle NAVO landen in het “Civil Communications Planning Committee” en uiteindelijk secretaris van het Nationaal Telecommunicatie Comité, een interdepartementaal overleg orgaan dat advies moet uitbrengen aan de Nationaal Telecommunicatie Raad, geworden.
Na mijn pensionering heb ik nog als vrijwilliger gewerkt bij de informatielijn van de Nederlandse Hartstichting.

Vervolgens met mijn broer veel reizen gemaakt naar vooral Azië en in het bijzonder Indonesië waar mijn vader, grootvader en nichtje op de erevelden liggen als gevolg van de 2de wereld oorlog.

Na het overlijden van mijn broer heb ik Diny Jansen ontmoet die net als ik de weeshuizen van Kontum heeft bezocht en zo is uiteindelijk de samenwerking ontstaan om de Weeshuizen in Kontum te ondersteunen.