Diny Jansen (voorzitter en penningmeester)


Mijn naam is Diny Jansen-van der Linden, sedert 2009 voorzitter van de Stichting, waarbij in 2010 het penningmeester werd toegevoegd.
Op 44 jarige leeftijd werd ik weduwe en bleef achter met 2 tienerkinderen. Na enige jaren besloot ik mijn baan op te zeggen en me in te gaan zetten voor mensen die hulp nodig hadden. Begonnen als vrijwillig hulpverleenster bij het Welzijnswerk in Utrecht, waar ik vooral de Marokkaanse en Turkse migranten behulpzaam was met het invullen van formulieren, adviezen geven en verwijzen naar instanties. Ook maakte ik tijd vrij om te gaan reizen. Op mijn vele reizen, vooral in Azië, heb ik gedurende 10 jaar Birmese weeskinderen ondersteunt, die verbleven in een vluchtelingkamp in het noorden van Thailand. Veel van deze kinderen zijn nu volwassen en hebben het kamp verlaten. Ook trok ik mij het lot aan van Indonesische kinderen van arme ouders, waarvoor ik de scholing betaalde. In 2002 bezocht ik een weeshuis in de Centrale Hooglanden van Vietnam, waar de grote armoede mij deed besluiten, hier ook de helpende hand te bieden. Na 6 jaar mij met anderen als particulier initiatief te hebben ingezet, besloot ik in2008 het project onder te brengen in de Stichting Weeskinderen Kontum-Vietnam, waarvoor ik mij nog steeds van harte inzet.