Actie voor het Imkerproject in Kontum-Vietnam

Zoals velen onder u zich nog zullen herinneren, hebben wij in het verleden acties gehouden voor o.a. een couveuse, hartoperaties van 2 kinderen, verbouwing van een keuken en eetzaal, wegwerpluiers etc.

Uit onze Nieuwsbrief oktober 2015 en ons Jaarverslag 2015 hebt u al kunnen lezen, dat wij bezig zijn ons meer te gaan richten op toekomstgericht onderwijs, zonder hierbij onze zorg voor het reguliere onderwijs te verwaarlozen.

Bijna alle kinderen gaan na het verlaten van de weeshuizen terug naar het dorp en de Etnische Groepering waarvan zij afkomstig zijn. Helaas betekent dit dat deze kinderen, na een langdurig verblijf in de weeshuizen met goede zorg, terugvallen in grote armoede. Voor deze kinderen is de landbouw, tuinbouw en veeteelt eigenlijk de enige manier om in hun onderhoud te voorzien, net zoals dat bij hun ouders het geval was. Gevolg hiervan is dat te veel mensen hiervan moeten bestaan, er voor niemand vooruitgang is en ook zij straks weer genoodzaakt zijn hun kinderen af te staan aan de weeshuizen.
Wij willen proberen dit patroon te doorbreken, door groepen weeskinderen op te leiden tot imker, een beroep dat nog veel te weinig wordt uitgeoefend in Vietnam.

Honing is er erg geliefd, maar ontzettend duur. Door meer productie kan de honing goedkoper worden en zal de omzet alleen maar stijgen. In de weeshuizen verblijven een groot aantal weeskinderen, die de leerplichtige leeftijd voorbij zijn, maar daar zijn gebleven om te helpen in de moestuinen, de boomgaarden, verzorging van de kippen, varkens en koeien en zorg voor de kleintjes of huishoudelijke taken te vervullen. Dit werk wordt gedaan voor gratis kost en inwoning en soms een kleine financiële vergoeding. Hiervan kunnen zij in de toekomst geen gezin onderhouden.
Nadat wij de imkerijen hebben opgezet, willen wij uit deze groep kinderen een selectie maken voor de opleiding tot imker. Als zij voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om als zelfstandig imker te beginnen, kunnen een aantal zich ook inzetten als imkeropleider voor nieuwe groepen weeskinderen. Deze opleiders kunnen dan een voor Vietnamese begrippen normaal inkomen verwerven. Voor de weeshuizen hebben de imkerijen het voordeel van de opbrengst van de honing tijdens de opleidingen, waarvan dan alle weeskinderen profiteren.
In oktober van dit jaar zal het Bestuur met imker Hung Nguyen de weeshuizen bezoeken en daar proberen een start te maken met het opzetten van 1 of 2 imkerijen. Hung doet dit geheel belangeloos zoals de opbrengst uit zijn imkerij in Rijswijk ook geheel ten goede komt aan Goede Doelen waarvan onze Stichting er een is.

Natuurlijk zult u begrijpen, dat wij geld nodig hebben om de materialen aan te schaffen, imkers inhuren voor de eerste opleidingen en beschermende kleding voor de kinderen moeten kopen, opdat zij deze opleiding op een veilige manier kunnen volgen. Deze kosten kunnen wij niet voldoen uit de vaste bijdragen van adoptieouders, donateurs en sponsors, omdat die bestemd zijn voor het voldoen van de kosten voor het reguliere onderwijs. Wij willen u dan ook vragen ons te helpen met fondsenwerving voor dit imkerproject, waarbij wij in eerste instantie uitgaan van een kostenpost ten bedrage van € 10.000,00 om de terreinen klaar te maken voor de bijen, zaden te strooien, aanschaf van bijenkorven, beschermende kleding en materiaal voor het opvangen van de honing en deze verder te verwerken voor de verkoop. Daarnaast moeten de opleidende imkers betaald worden. De bedoeling is te starten met een groep van 10 kinderen.

Het is niet onze bedoeling om onze trouwe donateurs om een extra bijdrage te vragen, maar vooral om hulp bij het zoeken naar donateurs onder familie, vrienden, buren, collega’s etc. Elk bedrag is welkom!

Bent u lid van een Kerkgemeenschap, ook daar zou u kunnen proberen onze Stichting te laten helpen met een actieplan of collecte. Wij hebben zeer goede ervaringen met de PKN Gemeenschap in Nederland. De PKN heeft in diverse steden ons geholpen op het gebied van de scholing. Ook acties van scholen zouden heel welkom zijn.

De donaties kunnen gestort worden op rek. nummer NL15RABO0144241404 van de Stichting Weeskinderen Kontum-Vietnam onder vermelding bijdrage imkerproject. Als u uw adres of e-mailadres vermeldt (voor zover wij dat niet hebben) dan ontvangt u van ons alle informatie die wij uit doen gaan en vanzelfsprekend een persoonlijke dankbrief.

Rest ons nog u allen alvast hartelijk te danken.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van SWKV en Hung Nguyen van Dharma Nectar
Diny Jansen-van der Linden, voorzitter